De 12 belangrijkste thema’s voor je belastingaangifte

belastingaangifte 2015
Het nieuws
19 May, 2015
Show all
belastingaangifte 2015

De Belastingdienst maakte in voorgaande jaren altijd bekend op welke onderwerpen zij extra ging controleren. Dat doet de Belastingdienst vanaf dit jaar niet meer, nu zijn er alleen maar de zogeheten servicethema’s bekendgemaakt. Op die thema’s worden volgens de Belastingdienst relatief veel ‘vergissingen’ gemaakt. Deze thema’s krijgen daarom extra aandacht.

De 12 servicethema’s van dit jaar zijn:

Scholingsaftrek
Als je geen studiefinanciering ontvangt, mag je een deel van die kosten in 2015 aftrekken. Had je wel recht op studiefinanciering, dan mag je de kosten van het studiejaar 2015/2016 niet meer aftrekken.

Aftrekbare giften
Niet alle giften zijn aftrekbaar. Soms kun je giften aan een stichting, of een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk aftrekken, maar niet altijd. Ook loten voor een loterij voor een goed doel zijn niet aftrekbaar.

Kwalificerende belastingplicht
Als je in Nederland werkt, maar in het buitenland woont, dan kun je sinds 2015 niet meer automatisch gebruik maken van veel belastingvoordelen. Veel voordelen zijn alleen nog te gebruiken als je die apart aanvraagt.

Onzakelijke kosten
Het verschil tussen zakelijk en privékosten is soms erg nauw. Je hebt zelfs kosten die zowel zakelijk als persoonlijk zijn. Je mag van de Belastingdienst alleen het zakelijke deel van deze kosten aftrekken bij de aangifte. Overheerst het persoonlijke deel, dan mag je de kosten helemaal niet aftrekken.

Eigen woning
Hoeveel je van je woning mag aftrekken, verschilt erg per woning, hypotheek en hangt ook af van wanneer je de woning hebt gekocht. Kocht je de woning bijvoorbeeld in 2015, dan mag je de hypotheekrente alleen volledig aftrekken als die aan het einde van de looptijd volledig is afgelost.

Scheiden
Als je in 2015 bent gescheiden, zijn er extra zaken waar je op moet letten. Nieuw is dit jaar dat je kinderalimentatie die je betaalt, niet meer mag aftrekken in de belastingaangifte.

Bijzondere zorgkosten: Dieetkosten
Als je een dieet volgt op voorschrift van een dokter of diëtist, mag je hiervoor meestal een vast bedrag aftrekken. Let wel op, er zijn specifieke diëten waarvoor dit geldt.

Bijzondere zorgkosten: Medicijnkosten
Medicijnen die vallen onder het eigen risico, mag je niet aftrekken. Ook medicijnen die helpen om ziekte te voorkomen, en producten die ook als normale voeding kan worden gebruikt (bijvoorbeeld prebiotische voeding), zijn niet aftrekbaar. Verder mag je alleen medicijnen aftrekken die door een naar Nederlandse maatstaven bevoegde arts zijn voorgeschreven.

Bijzondere zorgkosten: Gezinshulp
De enige kosten die je mag aftrekken voor gezinshulp, zijn de kosten die boven het zogenaamde ‘drempelbedrag’ uitkomen. Hoe hoog dat is, is afhankelijk van je inkomen.

Inkomsten uit overige werkzaamheden: Hobby of werk
Als je bijverdient met je hobby, door bijvoorbeeld te schilderen bij je ouders tegen een vergoeding van onkosten, dan hoef je die inkomsten en kosten niet op te geven. Die vallen namelijk onder de hobby- of familiesfeer.

Zelfstandigenaftrek niet volledig gebruikt
Als je niet genoeg winst hebt gemaakt om de zelfstandigenaftrek volledig te gebruiken, dan mag je onder bepaalde voorwaarden het overgebleven deel meenemen naar het volgende jaar.

Premies Volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet
Belangrijk is om te bekijken of je niet teveel of te weinig hebt betaald aan premies.