Specialisaties

DKK Adviseurs verzorgt alle fiscale aangiften. Uiteraard geven wij ook advies over diverse fiscale vraagstukken.

  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Verzoek voorlopige aanslag(en) of teruggave
  • Verzoek toeslagen
  • Bezwaarschrift of beroepschrift
  • Aangifte dividend, schenk- of erfbelasting
  • Optimalisering van uw fiscale positie
  • Advies keuze ondernemersvorm
  • Begeleiden en ondersteunen bij een belastingcontrole

Financieel advies

Waarom een Business Consultant?

 

Breed geschoold

De Business Consultant is een breed geschoolde adviseur. Hij is gekwalificeerd op een breed terrein, zoals op het gebied van management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden.

De Business Consultant is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening en financiële, bedrijfseconomische, fiscale en branche specifieke advisering. Tevens is onze Business Consultant aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Met de goede adviezen die een Business Consultant kan geven, verdient u de kosten die u maakt ruimschoots terug.

 

Vertrouwenspersoon

De Business Consultant is de vertrouwenspersoon van de ondernemer. Hij is verplicht om zich te houden aan de gedrags- en beroepsregels van het vakgebied. Zo moet hij altijd integer, objectief, deskundig, zorgvuldig en discreet zijn.

 

Actuele kennis

De Business Consultant heeft een permanente educatieverplichting en is dus op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen waar u als ondernemer mee te maken hebt. Denk aan wet- en regelgeving, automatisering, duurzaam ondernemen en internationale ontwikkelingen.

 

Voor wie

De Business Consultant werkt onder andere voor ondernemers in het mkb, beoefenaren van het vrije beroep, verenigingen en stichtingen. Een belangrijke taak is het opstellen en controleren van de jaarcijfers en adviseren naar de toekomst toe.